Prosjekt:

Friluftsutstyr til Friluftslivfag på Videregående

Longyearbyen skole videregående avdeling har de to siste skoleårene tilbudt programfaget Friluftsliv. I dette faget skal elevene både planlegge, gjennomføre og evaluere ulike typer friluftsaktiviteter. Elevene har vært på flere turer og overnattet i telt både høst og vinter

 

Friluftsliv på Svalbard krever en del utstyr, kanskje særlig når det gjelder vinteraktiviteter. Gjennom en tildeling på 122.000 kroner fra Svalbards miljøvernfond har en kunnet tilby elevene gode opplevelser uten at dette har medført dyre utstyrsanskaffelser for den enkelte elev og dens familie.

 

Utstyret har ikke bare kommet elevene på videregående til gode. Det inngår også i en «utlånspool» og en samarbeider her med Enhet barn og unge i Longyearbyen lokalstyre. Ungdom har fått låne utstyr når de for eksempel drar på private turer eller skal være med på Camp Svalbard.

 

Skolen tilbyr også valgfaget Natur- og friluftsliv på ungdomstrinnet og utstyret har også for denne målgruppa vært et kjærkomment tilskudd.

 

Vi er svært takknemlige for å gjennom tilskudd fra fondet å kunne tilby ungdom i Longyearbyen flotte naturopplevelser med egnet utstyr.

 

Vi har blant annet kjøpt inn telt, bålpanne, soveposer, underlag, vindsekker, pulker, hodelykter, kart og kompass, fiskeutstyr, primus og kikkert.