Prosjekt:

Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen

Prosjektet har gitt økt kunnskap om mulige løsninger på fremtidig avfallshåndering

 

 

Longyearbyen lokalstyre fikk i november 2013 overlevert rapport fra Asplan Viak angående mulighet for avfallsforbrenning i Longyearbyen. Rapporten konkluderte med at det er mulig å få til lokal avfallsforbrenning med varmegjenvinning eller el-produksjon i Longyearbyen, men at det ville kreve et eget renseanlegg som er uavhenging av et eventuelt renseanlegg på Energiverket. Det ble nevnt flere usikkerhetsmomenter ved prosjektet.

 

Oppfølging

  • Norconsult utarbeidet i 2014 et notat for lokalstyret som konkluderte med at det ikke ble anbefalt å bygge et avfallsforbrenningsanlegg, dette basert på de små avfallsmengdene i Longyearbyen.
  • I 2015 ble det sammen med NHO Troms og Svalbard initiert en offentlig innovativ anskaffelse, og det ble holdt dialogkonferanse i Oslo med ca 20 leverandører.
  • I 2015 ble det holdt en strategikonferanse i Longyearbyen.

 

Konklusjon

På grunn av forbrenningsteknologiens uerfarenhet og Longyearbyens beliggenhet og sårbarhet, er det konkludert med at samfunnet i Longyearbyen ikke er modent for avfallsforbrenning. Et pilotprosjekt kan eventuelt kjøres parallelt med tradisjonell avfallshåndtering.

 

Det er planlagt at et nytt avfallsanlegg bygges på Hotellneset når ny delplan er klar. Anlegget er basert på tradisjonell avfallshåndering.