Prosjekt:

Fotografisk samtidsdokumentasjon 2011-2013

Longyearbyen fotoklubb er i gang med å dokumenterer samtiden - for ettertiden

 

 

Høsten 2011 fikk Longyearbyen fotoklubb støtte til prosjektet fotografisk samtidsdokumentasjon 2011-2013. I et kulturhistorisk perspektiv er det interessant med dokumentasjonsfotografering.

 

Fotoklubben har delt prosjektet i tre temaer – «Longyearbyen før og nå», «Tett på», og «Hva er dette».

 

«Longyearbyen før og nå» viser at Longyearbyen er et samfunn i stadig endring. I løpet av den tiden Fotoklubben har jobbet med «Fotografisk Samtidsdokumentasjon 2011-2013» har det spesielt på Haugen vært stor byggeaktivitet.

 

I temaet «Tett på» fotograferer de også hjemme hos folk. En av de som er fotografert har nå flyttet tilbake til hjemlandet. Slik er det på Svalbard. Når noen drar, kommer nye til.

 

I temaet «Hva er dette» fotograferes ting som de lurer på hva egentlig er. Ting som fastboende kan ha kunnskap om, men som tilreisende ikke kjenner til. Fotoklubben har prøvd å tenke som tilreisende og se gjennom deres øyne.

 

Fotoklubben kommet godt igang med å dokumentere Longyearbyen slik det er i dag. De har fått med bygninger, folk og ting. Dette er allerede blitt en del av fortiden.

 

Fotoklubben hadde utstilling av bilder under Svalbards miljøvernfonds jubileumsmarkering på Longyearbyen kulturhus i mai. På forskningsparkens åpne dag i september bidro fotoklubben med en fotoutstilling som omhandlet temaet forskning og samfunn, som er en del av prosjektet «Hva er dette?».

 

Under Kunstpause Svalbard vil de bidra på flere arenaer, blandt annet på Kunst- og håndverksenteret hvor de har utstillingsåpning med temaet «Bosettinger på Svalbard».

 

I tillegg kommer de til å stille ut bilder i Longyearbyen kulturhus, tema for utstillingen er «Longyearbyen før og nå» og «Hva er dette?».

 

Prosjektet er planlagt å være ferdig innen utgangen av 2013. Da blir alt materiale fra prosjektet tilgjengelig gjennom Svalbard Museums bildearkiv på nett.

 

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 133 000 og Svalbards miljøvernfond har bidratt med kr 75 000.

 

Svalbards miljøvernfond bidro også med kr 45 000 til forprosjektet som planla struktur og framdrift for hovedprosjektet.