Prosjekt:

Fortsatt utbygging av solkraft ved Svalbard lufthavn

Svalbard lufthavn har en målsetning om å bli selvforsynt med elektrisk kraft fra fornybare kilder i den lyse årstiden. For å oppnå dette målet, så må blant annet det eksisterende solkraftanlegg bygges ut. Det prosjektet som nå er gjennomført, har gitt et vesentlig supplement til det solkraftanlegget som var etablert fra tidligere, og har gjort at alle tilgjengelige veggflater mot sør og vest på Svalbard lufthavn, nå er utbygd med anlegg for produksjon av solenergi.