Prosjekt:

Forsøk med vindkraft på off-grid og større anlegg

Vindmølle er nå montert og satt i drift på flynavigasjonsanlegg (DME) på Torfjell

For å redusere avhengigheten av diesel på off-grid flynavigasjonsanlegg, så er vindkraft et viktig supplement til allerede installert solenergianlegg. Det er en målsetning om at anlegget skal bli selvforsynt med fornybar energi gjennom hele året, og da er vindkraft å anse som det eneste realistiske alternativet for å få dette til.

 

Det er en oppfatning at vindkraft er lite egnet pga isingsproblematikk og utfordringer med for høy vindhastighet.

Prosjektet har til hensikt å teste ut meget robuste vindmøller i et ekstremt miljø, dette for å gi kunnskap som kan brukes for mulig fremtidig utbygging og da etter hvert en ikke‐fossil fremtid på slike installasjoner.

 

Prosjektet har også til hensikt å teste ut de samme vindmøllene i kombinasjon med solenergi installert på Svalbard lufthavn, dette for å gi kunnskap og erfaringer ift om vindkraft kan være et reelt miljøvennlig supplement for å oppnå en redusert bruk og avhengighet av kullkraft på store anlegg.