Prosjekt:

Forprosjekt skilting i Longyearbyen

 

Visit Svalbard, Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen samarbeider om å få utarbeidet en helhetlig skiltplan for informasjonsskilt i Longyearbyen

 

Med dette menes en strategisk plan for fremtidige informasjonsskilt i Longyearbyen, hvor målet er at geografisk plassering, budskap/innhold og design skal ha en gjennomtenkt sammenheng.

 

Forprosjektet er nå gjennomført, og det er utarbeidet en designmal, samt konkretisert plassering av plassering og innhold for sju skilt.