Prosjekt:

Forprosjekt om cruiseguide opplæring på Svalbard

Et forprosjekt har vurdert muligheten for å etablere en cruiseguide opplæring på Svalbard

Høsten 2009 fikk AECO 50 000 kroner i støtte til å gjennomføre en forstudie for å vurdere hvordan eksisterende guideopplæring kan tilpasses for å møte behov blant operatører og guider med skipsbaserte aktiviteter på Svalbard, såkalte cruiseguider. AECO har nå levert rapport fra forprosjektet og av rapporten fremgår det bl. a følgende:

 

Siden 1998 har Svalbard Reiseliv tilbudt guideopplæring i en kursrekke primært rettet mot lokalt etablerte reiselivsselskaper med landsbaserte turaktiviteter. For to års siden ble denne guideopplæringen evaluert og revitalisert og det ble inngått et samarbeid mellom UNIS og Svalbard Reiseliv om videreføring av guideopplæring med engelsk som undervisningsspråk. Dette innebar at kursene ble tilgjengeliggjort for en større målgruppe av turoperatører og guider med virke på Svalbard. Fortsatt er kursrekken primært rette mot landbasert aktivitet.

 

Forstudiet viser at den teoretiske delen av eksiterende opplæring med relativt enkle grep kan tilpasses cruisenæringens faglige og praktiske behov. Dette blant annet ved å tilby hele basiskurset, faglitteratur og avsluttende prøve via internett. Når det gjelder den praktiske delen av opplæringen er konklusjonen at opplæring i isbjørnsikkerhet og våpenbruk ikke krever særlig tilpasning for cruiseguider. Praktisk opplæring for cruiseguider krever imidlertid utvikling av et særlig kurs som ikke tilbys i dagens opplæringsmodell. Innholdet og mulig praktisk gjennomføring av et slikt kurs er beskrevet i prosjektet.

 

Forespørsler blant cruiseoperatører viser at mens interessen for opplæring er til stede i næringen, er det større økonomiske og administrative utfordringer knyttet til kursdeltakelse når dette krever tilstedeværelse på Svalbard på bestemte tidspunkt. Konklusjonen i prosjektet er derfor at man, gitt nødvendig finansiering, starter med å tilby et internett-basert teoretisk grunnkurs for cruiseguider. Eksisterende kurs i isbjørnsikring og våpenbruk er tilgjengelig også for cruisenæringen. Det anbefales å avvente opprettelse av praktisk kurs særlig rettet mot cruiseguider inntil man har høstet erfaring fra grunnkursopplæringen.