Prosjekt:

Forprosjekt, energisparetiltak i Svea

Forprosjekt energisparing i Svea har kartlagt og foreslått organisatoriske og tekniske tiltak for energisparing

 

 

Målet er 10% reduksjon i energiforbruk på infrastruktur og deler av produksjonsprosessen innen 2020. Enkelte tekniske tiltak er gjennomført parallelt med kartleggingene og er tatt inn i forprosjektet.

 

Forprosjektet ble sluttført i oktober 2014 og konkluderte med at SNSG bør etablere et energiovervåkingssystem og innføre energiledelse iht ISO 50001. Forprosjektet er videreført, og en rekke foreslåtte tekniske og organisatoriske tiltak er gjennomført.