Prosjekt:

Elektronisk isbjørnvarsling

Norsk Polarinstitutt har designet, bygget og testet en ny prototyp for elektronisk isbjørnvarsling til bruk ved leiropphold på Svalbard

 

 

Gjennom prosjektet «utvikling av et elektronisk isbjørnvarslingssystem» har nå Norsk Polarinstitutt jobbet med å utvikle et nytt system for å varsle om isbjørn som tar seg inn i leirplass. I dag benyttes primært forsvarets snublebluss (NM4) til sikring, et system som fungerer bra på Svalbard, men som også har flere svakheter i praktisk bruk. Med det som utgangspunkt ble det utarbeidet en kravspesifikasjon for fysiske, tekniske, praktiske og sikkerhetsmessige krav for et nytt varslingssystem.

 

Prototypen av det nye systemet ble testet på Svalbard høsten 2014 med flere forslag til forbedringer. I følge prosjektleder Tor Ivan Karlsen kan disse enkelt utbedres og han anbefaler at systemet blir ytterlige testet ut.

 

I henhold til forskrift om leiropphold på Svalbards skal enhver sørge for at det gjennomføres nødvendig tiltak for å unngå fare for angrep fra isbjørn og for å kunne avverge et slikt angrep uten å skade eller avlive dyret. Feil bruk av sikringsmidler kan ha fatale følger for både mennesker og isbjørn. Enkle, effektive og trygge system for varsling er derfor viktig for alle som skal ha leiropphold. Erfaringene fra eksisterende system tilsier at det de viktigste tiltakene er, om praktisk mulig, en våken isbjørnvakt og tiltak for å unngå situasjoner hvor isbjørn kommer inn i leiren.

 

Vedlagt er sluttrapport fra Norsk Polarinstitutt hvor erfaringene er oppsummert og sammenstilt med eksisterende utstyr for isbjørnvarsling.