Prosjekt:

El-bil i Arktis

Prosjektet konkluderer med at Longyearbyen er som skapt for el-bil!

Foto: Terje Aunevik

 

Prosjektrapporten viser til en rekke gode og viktige erfaringer som er gjort underveis og nevner flere miljøeffekter ved bruk av el-bil. Bruk av el-bil gir helt åpenbart en miljøeffekt lokalt, selv om energien er kullbasert. Under bruk er bilen utslippsfri og avgir ikke lyd.

 

Bruk av el-bil bidrar også til holdningsendring og økt bevissthet for miljøsammenhenger. I tillegg skaper det grobunn for diskusjoner rundt framtidig energiforsyning i Longyearbyen. Ideen om Longyearbyen som testarena for et nullutslippssamfunn trekkes fram, sammen med flere spennende tanker rundt bærekraftig distribusjon av varer og folk.

 

Les mer om prosjektet i vedlagte prosjektrapport!