Prosjekt:

Effekt av fangst – fjellrev på Svalbard del I og II

Demografiske og genetiske analyser av materiale for å undersøke effekten av fangst av fjellrev

 

 

Rapport fra Norsk Polarinstitutt konkluderer med at fangst av fjellrev på Svalbard, slik den nå drives i intensitet og arealmessig omfang, neppe fører til at det skjer en bedstandsnedgang i noen av de fangstede områdene. Særlig viktig er det at områdene som nå fangstes utgjør en liten del av den totale bestanden.

 

Resultatene fra prosjektet støtter opp om dagens praksis for forvaltning av fjellrev på Svalbard. Det gis også faglig støtte til at fangstradisjonen av fjellrev på Svalbard kan fortsette slik den drives i dag. Prosjektet tar likevel forbehold med å fremskrive resultatene, tatt i betratning dagens raske endring i klima. Overvåkning av fjellrevbestanden bør derfor opprettholdes, står det i rapporten.

 

Svalbards miljøvernfond kan gi støtte til prosjekt som gir bedre kunnskapsgrunnlag for høsting. Prosjektet har blitt gjennomført i to deler. Totale kostnader for begge delene av prosjektet har vært 506 300 kroner, og samlet støtte fra Svalbards miljøvernfond har utgjort 164 000 kroner.