Prosjekt:

Dyrevern og søppeltokt

Polarflokken barnehage gjennomførte et vellykket søppeltokt til Colesbukta i 2016

Foto: Polarflokken barnehage

 

73 engasjerte barn, foreldre og ansatte plukket 280 kg med søppel under fjorårets søppeltokt. Det ble funnet mye tau, not/garn, plastikk og knust glass. I forkant av søppeltoktet hadde barnehagen besøk av Paul Lutnæs fra Sysselmannen som viste bilder og eksempler på søppel som er farlig for små og store dyr. Barna fikk også lære om hvor lenge søppel blir liggende i havet før det forsvinner.

 

Søppeltoktet skaper stort engasjement hos barn, foreldre og ansatte og det er tydelig at det setter spor og skaper gode holdninger. I forkant av toktet ble det gjort en jobb for å få til et samarbeid med barnehage/skole i Barentsburg og få med representanter derfra på toktet. Desverre gikk ikke dette i 2016, men Polarflokken ønsker å jobbe videre med et slikt samarbeid ved eventuelle framtidige søppeltokt. Les mer om prosjektet i vedlagte sluttrapport og se bildeserien fra toktet.

 

Svalbards miljøvernfond takker for miljøinnsatsen!