Prosjekt:

Den russiske overvintringsfangsten – del 3

Til sammen 1001 gjenstander fra 10 ulike fangststasjoner har gjennom prosjektet blitt katalogisert, lettere konservert og gjort tilgjengelig på digitaltmuseum.no og europeana.no

 

 

Bakgrunn
Siden 1978 har restene etter ca. 40 fangststasjoner fra den russiske overvintringsfangsten delvis blitt utgravd under ledelse av den russiske arkeologen Vadim Starkov. Den materielle kulturen fra de russiske fagstasjonene representerer et vesentlig skille i gjenstandsmaterialet fra de øvrige arkeologiske utgravingene på Svalbard. Dette skyldes først og fremst at russerens fangst var basert på pelsdyrsfangst og helårig drift.

 

At russerne drev overvintringsfangst viser seg i gjenstandssamlingene ved at denne er mer variert enn gjenstandssamlinger fra den Vest-europeiske hvalfangstperioden. Det russiske gjenstandsinventaret omfatter derfor et betydelig mangfold innenfor kategoriene jakt, fangst, husholdningsredskaper og personlig utstyr som religiøse symboler, kalendere, sjakkspill og spillebrikker.

 

Om prosjektet
I 2007 ble gjenstander fra den russiske overvintringsfangsten hentet fra museet i Barentsburg og plassert i magasinene ved Svalbard Museum. Siden gjenstandene kom fra dårlige oppbevaringsforhold søkte Svalbard Museum i 2013 prosjektfinansiering fra Svalbard Miljøvernfond for å utbedre dette, samt gjøre gjenstandene tilgjengelig for forskere og allment publikum. Høsten 2013 ble prosjektet «Russisk fangst- den første overvintringsfangsten på Svalbard» innvilget.

 

Denne rapporten tar for seg hele prosjektet og har hovedfokus på prosjektstatusen og registreringsprosessen av gjenstandene. I løpet av del 1 (01.01.14-30.11.14), del 2 (13.04.15- 30.06.16) og del 3 (01.07.16-30.06.17) er det til sammen registrert 3890 gjenstander. Et av målene i prosjektet var å registrere gjenstander fra 13 utgravinger, men totalt ble det registrert gjenstander fra hele 44 navngitte utgravinger. I tillegg viser rapporten til revideringsarbeid, feltregistrering og arbeid med ompakking av gjenstander.

 

Les mer i vedlagte fagrapport.