Prosjekt:

Decomposing textile in old whaler graves due to permafrost melt GRAVE-PERMAFROST

Universitetet Groningen har fått støtte til et prosjekt om tekstiler i gamle hvalfangergraver

 

På 1600-tallet var hvalfangst i Arktis lønnsomt og mange skip seilte til Svalbard. Grønlandshvalen vandret langs iskanten i høyt antall og en robåt med 12 roere kunne holde tritt med hvalen. Mange hvaler ble harpunert, holdt seg flytende og kunne bli tauet på land hvor de ble slaktet og spekket deres ble tilberedt i spesielle ovner for å bli fraktet hjem som hvalolje.

 

Mange hvalfangere var fattige fiskere og de reiser på hvaljakt i to eller tre år. Men på denne måten ble de utsatt for vitamin C-mangel og mange døde av skjørbuk. For nederlendere var det viktig at kroppen var det begravd på land, vendt mot øst i påvente av Guds gjenkomst. Disse hvalfangerkirkegårdene overlevde hundrevis av år og er nå en viktig kulturarv.

 

I 1980 åpnet en ekspedisjon 50 graver på Ytre Norskøya og studerte dødsårsak og aldersfordeling hos hvalfangerne. Mange intakte skjeletter var kledd. Ull, silke og skinn hadde overlevde i den frosne jorda. Men siden 1980 har klimaendringene påvirket permafrosten og ifølge en foreløpig studie påvirket også bevaringsstatusen til likene og deres klær.

 

Med støtte fra Svalbard miljøvernfond og Groningen arkeologiske institutt er gravene blitt beskrevet og jordforholdene i gravlunden ble målt med tre ulike teknikker: jordpenetrerende radar, elektromagnetisk induksjon og en gammastrålesensor.

 

Kysterosjon har hatt en tydelig effekt på gravplassen. På stranden var en ovn helt vasket bort siden 1992 og i søndre del av gravplassen var det jordbevegelse til å fortrenge noen av kistene. I 1980 var permafrosten omtrent 30 centimeter dypere, under kistene. For øyeblikket er kirkegården fredet som kulturarv og stengt for turister. På tross av denne beskyttede statusen endrer klimaendringene de unike forholdene som ble beskrevet i 1980. Dataene som samles inn, er svært detaljerte og vil kunne gjentas relativt enkelt uten risiko. Vi anbefaler å besøke stedet igjen om 5 til 10 år igjen og utføre en lignende bakkeundersøkelse for å vurdere hastigheten av endring.

 

textile in graves: the proposal
archaeological expedition starting
Ytre Norskøya day 1
archaeology at Zeeuwse Uytkyk (16 videos)
archaeology from above (3 YouTube videos)

whale cooking (4 YouTube videos)
polar bear ruins our plans at Likeneset (2 videos)
on return BBC interview about the expedition