Prosjekt:

Bygningsintegrerte solenergianlegg optimalisert for Arktis

Boligblokkene C3 og C4 har fått Longyearbyens første nettintegrerte solenergianlegg. Til hver blokk er det koblet takmonterte solcelleanlegg som planlagt. C3 har totalt 13,77 kW effekt installert og C4 har totalt 14,04 kW. Hver leilighet har sin egen del av anlegget som leverer solenergi inn i boligens nett. Produsert solenergi reduserer lasten på byens kraftverk tilsvarende.

 

 

Prosjektet må betegnes som banebrytende innenfor Svalbards energiproduksjon og forholdet mellom fornybar og fossil energi. Prosjektet har vist at solenergianlegg integrert i byens infrastruktur gir et signifikant bidrag til elektrisitetsbehovet i byen og dermed avlaster kullkraftverkets energiproduksjon tilsvarende. Prosjektet har resultert i stor interesse for selve prosjektet og at flere andre aktører nå planlegger bruk av solenergi på Svalbard. Prosjektet har også blitt omtalt i fagblader som Teknisk ukeblad og Byggeindustrien med store oppslag.

 

Gjennom det første driftsåret for anlegget ble det produsert energi som ga et utbytte på 621 kWh for hver kW effekt installert. Dette er sammenlignbart med områder på fastlandet. Siden elektrisitetssituasjonen på Svalbard er spesiell, og energikostnadene er mye høyere enn på fastlandet mener LNS at prosjektet så langt har vist at det her finnes et godt grunnlag for å utnytte solenergi også i Longyearbyen.

 

Svalbards miljøvernfond støtter prosjekter som kan bidra til reduserte utslipp og som kan teste ut alternative energikilder. Dette prosjektet viser tydelig at det solceller også er et godt alternativ på Svalbard i den lyse årstiden.