Prosjekt:

Bygning M på Hiorthamn restaurert

Restaureringen av bygning M på Hiorthamn er utført

 

 

Bygningen brukes i dag som hytte, og våren 2012 fikk Øystein og Emma Varpe støtte fra Svalbards miljøvernfond til å restaurere bygning M på Hiorthamn. Arbeidet ble gjort av firmaet Bygningskultur Røros ved Johanna Eriksson.

 

Tilstandsrapport med forslag for den freda bygningen var utarbeidet sommeren 2011.

 

 

 

Selve restaureringen ble gjort i august 2012.

 

Nytt tak ble lagt, svillstokk erstattet, fundamenter justert og det er gravd klart rundt hytta for å kunne legge steinfundament slik det opprinnelig har vært.

 

 

Svalbards miljøvernfond kan gi støtte til kulturminneprosjekter, og bidro med 50 000 kroner til dette prosjektet. Totale kostnader kom på 74 866 kroner. Nedenfor kan du lese utfyllende rapport med bilder fra prosjektet.