Prosjekt:

Blir det is på Isfjorden i år?

 

Prosjektet har gitt verdifulle data om tidevann, havstrømmer, hydrografiske endringer i vannsøylen og innstrøming av varmt atlantisk vann til Isfjorden om vinteren. Videre har dataene gitt innsyn i hvordan dette påvirker isforholdene i Isfjorden og de islagte sidefjordene, hvor ferdsel på sjøis er vanlig med skuter

 

I prosjektet “Blir det is på Isfjorden i år?” (RiS ID 10586) ble Isfjorden havobservatorium (Isfjorden online-rigg) installert på 60 meters dybde i posisjon N 78°14.85’ og Ø 015°19.87’ i perioden september 2016 til mai 2017 for å fange innstrømning av varmt og salt atlantisk vann til Isfjorden, våroppblomstring og eventuelt isdekke i overflaten.

 

Online-riggen ble designet i samarbeid med Aanderaa Data Instruments i Bergen, og besto av instrumenter som målte trykkforandringer ved bunn, hastighetsprofil med horisontal og vertikal komponent hver 2. meter fra bunn til overflaten, temperatur og saltholdighet i 60, 46, 33 og 20 meters dybde, oksygeninnhold i 60 og 20 meters dybde, horisontal hastighet i 20 meters dybde, og fluorescens og lysmengde i 18 meters dybde.

 

Sanntidsdata og strøm til instrumenteringen ble overført gjennom en sjøkabel langs bunn inn til land på Vestpynten/Bjørndalen. Her ble dataene sendt direkte videre med GPRS kommunikasjon til en dataserver hvor de ble lagret og gjort offentlig tilgjengelig på en nettside.

 

Basert på viktige erfaringer fra prosjektet, så er det bestemt å sette ut en ny og oppgradert online-rigg i Isfjorden med dataoverføring via en overflatebøye istedenfor sjøkabel, og denne riggen vil bli del av Svalbard Integrated Arctic Observatory System (SIOS) sitt infrastrukturprosjekt InfraNOR.