Prosjekt:

Bjørnøya museum

Bjørnøya Museum ble opprettet tidlig på 1970-tallet av et av besetningsmedlemmene på stasjonen. Siden har gjenstander, tekster og fotografier vært tilgjengelige på loftet i «Gammelradioen».

 

Svalbard museum og værvarslinga i Nord-Norge har i dette prosjektet samarbeidet om registrering og dokumentasjon av samlingene på Bjørnøya museum og bygningen «Gammelradioen». Gjennom dette forprosjektet er det også lagt grunnlag for et videre hovedprosjekt for hvordan samlingen kan bli ivaretatt og formidlet på best mulig måte.