Prosjekt:

Bærekraftig reisemål

I 2016 ble Longyearbyen kvalifisert som et bærekraftig reisemål

 

 

Kvalifiseringen oppfyller Innovasjon Norges 10 prinsipper for bærekraftig reiseliv og er bygd opp rundt naturverdier, sosiale verdier og økonomiske verdier.

 

I tillegg til utmerkelsen har prosjektet generert mange små og store bærekrafttiltak, via Visit Svalbard og i bedriftene. Handlingsplan for 2016-2019 skal sørge for at Longyearbyen oppnår re-merking hos Innovasjon Norge om 3 år.

 

Les mer om prosjektet i vedlagte sluttrapport.