Prosjekt:

Avfallsanlegg for husholdningsavfall i Barentsburg

Barentsburg har fått et nytt avfallsanlegg for gjenvinning av fast husholdningsavfall. Anlegget ble satt i drift 1. oktober 2015

 

 

Bygget er laget av stålkonstruksjoner og det er montert utstyr for kildesortering og komprimering av husholdningsavfall.

 

Følgende fraksjoner sorteres: papp, papir, plast, glass, polyetylen, polystyrol, ferrometaller, non-ferrometaller, aluminium, gummi og spesialavfall. Etter sortering skal avfallet leveres til gjenvinning/gjenbruk eller til avfallsmottaket i Longyearbyen.