Prosjekt:

Avanserte solstrømløsninger

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til et prosjekt med formål å framskaffe måle- og forsøksdata nødvendig for å kunne beslutte, designe og ta i bruk solstrømanlegg i et arktisk klima.

 

Prosjektet har oppnådd gode resultater og har ført til at man har etablert fire forsøksinstallasjoner ved Longyearbyen tilknyttet muligheter for solkraftproduksjon. Disse installasjonene har levert, og kommer til å fortsette å levere i en årrekke, måledata for innstrålingsforhold og potensialet for solstrømproduksjon på Svalbard, samt klima og miljøbelastninger som snøakkumuasjon og ising på solcellepaneler og konstruksjoner.

 

Rapporten diskuterer de vesentligste vitenskapelige funn og målinger som er utført og som fortsettes innen prosjektaktivitetene – solstrøm på Svalbard. Veldokumenterte data for lokale strålingsforhold (solenergi) og produksjonseffektivitet og robusthet til større solcelleoppstillinger i det arktiske miljø som på Svalbard, er avgjørende for at beslutningstakere (myndigheter) og aktører i bransjen skal kunne gjøre investeringsbeslutninger og levere stedstilpasset og pålitelig design for solcelleanlegg. Gode data og godt grunnlag sikrer at det som bygges vil levere som foutsatt, ved en minst mulig negativ miljøpåvirkning, og med minst mulig forbruk av ressurser (tid, penger, naturverdier).