Prosjekt:

Artic fox spatial ecology related to harvest management

Norsk Polarinstitutt har undersøkt hvordan og hvor langt fjellrev beveger seg gjennom året på Svalbard. Hensikten er å fremskaffe forvaltningsrettet kunnskap med hensyn til den årlige fjellrevfangsten

 

 

Det er påmontert satellitthalsbånd på 23 fjellrever som har blitt fulgt daglig via satellitter i hele prosjektperioden. Resultatene viser at perioden for fjellrevfangst (1. november til 15. mars) sammenfalt med den tiden av året hvor de fleste fjellrevene beveget seg lengst. Fangstområdene tiltrekker seg fjellrev fra et betydelig større område enn selve fangstområdet. Antallet og størrelsen på fangstområdene som brukes i fangsten av fjellrev på Svalbard i dag, bør ikke endres uten en nøye evaluering av fjellrevbestandens status.