Prosjekt:

Arktiske blindpassasjerer

Nye arter kommer til Svalbard både gjennom ballastvann og festet til skipsskrog. Eksperimenter viser at mange av dem er i stand til å tolerere lokale forhold, og dermed kan være i stand til å etablere seg i lokale farvann

 

 

Tromsø Museum fikk høsten 2010 inntil 650 000 kroner til en del av prosjektet Invasive species pathways for å undersøke hvordan potensialet for artsintroduksjon på Svalbard i tilknytning til frakt er.

 

I 2011 startet prosjektet med å vurdere risikoen for fremmede arters introduksjon til Svalbard i forbindelse med frakt. Arbeidet ble gjort om bord på kullskip og på en rekke cruise-, laste-, forsknings- og private fartøy som ankommer Longyearbyen om sommeren.

 

Av den foreløpige rapporten fra delprosjektet fremgår det at frakt til Svalbard har vokst mye over de siste tiårene. Skip besøker nå flere områder på øygruppen oftere enn noen gang før.

 

Risikoen for å overføre innførte arter til regionen er foreløpig ukjent, men det er bekymringsfullt at en rekke fremmede arter funnet i de kystnære farvann til nærliggende regioner kan bli innført.

 

Rapporten konkluderer med at arbeidet i 2011 er en vellykket start på prosjektet og de vil nå bygge videre med detaljerte analyser.

 

Tromsø Museum ønsker å videreføre prosjektet og har søkt miljøvernfondet om 2 168 000 kroner i støtte til hovedprosjektet.

 

Rapporten er tilgjengelig på engelsk.