Prosjekt:

Arkivalia‑ kilde til ny kunnskap om vær og klima?

Målet med prosjektet var å plukke ut, digitalisere og publisere på nett utvalgt materiale som omhandler fangst og annen overvintringsvirksomhet fra perioden 1910-1970.

 

Materiale var før 2018 arkivert på en ikke arkivverdig måte og var del av Svalbard Museums Fjernarkiv. Fjernarkivet er et tidligere post- og historisk arkiv. Det var også prosjektets mål å sette i gang en ryddeprosess og starte opp en ny arkivsamling. Dette for å sikre kravene om langtidsbevaring og arkivverdig katalogisering.

 

I løpet av prosjektet begynte en å gjennomgå, sortere og systematisere dokumenter fra Fjernarkivet. I denne fasen avhendet Svalbard Museum 5 hyllemeter med dokumenter og kart fra Store Norske Kulkompani sin virksomhet til Statsarkivet i Tromsø. Dokumentene som er knyttet til fangstmannsliv ble skannet og pakket om til arkivbestandig oppbevaring. Det ble opprettet privatarkiver til Hilmar Nøis, Peter Paulsen Nøis, Martin Pettersen, Johannes Kaps Norman Nøis, Johan Nilsen, Daniel Nøis, Peder Pedersen, Hansine Pedersen, Hanna Pedersen og Thorleif Bjertnes.

 

Arkivene omfatter dokumenter som dagbøker, hyttebøker, regnskapsoppgjør, værobservasjoner, privat korrespondanse og korrespondanse med det offentlige. Så langt har det blitt skannet 995 dokumenter, i alt 2379 enkeltsider. Dokumentene er publisert på Arkivportalen, Digitalarkivet og Museets egen webside https://svalbardmuseum.no/no/samlingene/historisk-arkiv/