Prosjekt:

Aktiv i friluft

Prosjektet Aktiv i friluft jobber med friluftsaktiviteter og tilbud til hele Longyearbyens befolkning, med særlig vekt på nye grupper og småbarnsfamilier

 

 

Bak tiltakene som gjennomføres er det mange frivillige som gir av sin tid og kunnskap. Midlene fra Svalbards Miljøvernfond og de frivilliges innsats har så langt gitt muligheter for et bredt tilbud av ulike friluftsaktiviteter i Longyearbyen.

 

Tilskuddet for prosjekt 15/125 var til tre tiltak; «Sopp på Svalbard», «Turkasser for barn og unge» og «Natt i naturen» gjennom 4 sesonger.

 

Hovedmålet med prosjektet er å fremme miljøvennlige aktiviteter i friluft.

Les mer om Ativ i friluft i vedlagte rapport.