Prosjekt:

Aktiv i friluft

«Aktiv i friluft ble startet i 2014», og har siden da fått støtte fra Svalbards miljøvernfond.

 

Med prosjektet «Aktiv i friluft» (AiF) ønsker Svalbard Turn å bygge erfaringer rundt hvordan friluftsliv kan være et virkemiddel i folkehelsearbeidet i Longyearbyen. Hovedmålene som ble skissert ved første søknad til Svalbards Miljøvernfond var som følger:

  • Drive frem miljøvennlige aktiviteter i friluft som bidrar til å fremme folkehelsen.
  • Økt bevissthet om helsefremmende aktiviteter.
  • Prøve ut samarbeidsrelasjoner med andre organisasjoner og lokal forvaltning knyttet til aktivitetene. Det var ingen formelle nettverk for dette arbeidet fra før.
  • Etablere faste tilbud om friluftsaktiviteter, som en del av folkehelsearbeidet i Longyearbyen.

 

Målgruppen for prosjektet er hele Longyearbyens befolkning, med særlig vekt på nye grupper og småbarnsfamilier. «Aktivitetene skal gi deltakerne en god opplevelse av å bevege seg ute i naturen og en følelse av mestring».

 

Den vedlagte rapporten oppsummerer arbeidet som er gjort de siste årene.