Prosjekt:

AECOs Stedsspesifikke retningslinjer

AECO mottok våren 2017 tilsagn om 295 000,- i støtte fra Svalbards Miljøvernfond, til å utarbeide stedsspesifikke retningslinjer (site specific guidlines) for Fuglehuken og Sallyhamna, og til å oppdatere eksisterende retningslinjer etter innspill fra Sysselmannen

 

 

I et forslag til Forvaltningsplan for de større nasjonalparkene på Spitsbergen, legges det opp til at det vil være krav om bruk av stedguidelines for ilandstigning på ni lokaliteter langs vestkysten av Spitsbergen. AECO hadde fra før utarbeidet retningslinjer for syv av de aktuelle stedene, og manglet da to retningslinjer for å kunne imøtekomme kravet når forvaltningsplanen trår i kraft.

 

Les mer i vedlagte rapport.