Utsetter utlysing av tilskudd høst 2021

 

Styret i Svalbards miljøvernfond har bestemt at kunngjøring og eventuell tildeling av tilskuddsmidler høsten 2021 utsettes.

 

Hovedinntekten til Svalbards miljøvernfond ligger i miljøavgiften som automatisk legges til billettprisene på fly- og cruiseselskap, tildelingene fra fondet er dermed avhengig av antallet tilreisende til Svalbard.

 

Alle tildelinger fra fondet som gjøres innenfor ett år baserer seg på inntektene samme år. Siden det fortsatt er usikkert hvordan årets inntekter vil bli, har styret besluttet å utsette tildelingsrunden høsten 2021 slik at man får bedre oversikt over disponible inntekter.

 

Det vil bli en ny utlysning, og ny mulighet for å sende inn søknad senere i høst dersom inntektssituasjonen tilsier at det er midler å fordele. Utlysning og eventuell søknadsfrist blir kunngjort på et senere tidspunkt.

 

Alle søknader som ble sendt inn våren 2021 vil bli overført, og tatt med i betraktningen i høst.