Prosjekt:

Tiltak på taubanebukker i Longyearbyen

 

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til restaurering av taubanebukker

 

Det er utført omfattende restaurering av 5 taubanebukker de siste 5 år.

• Sykehusbukken (mellom sykehus og kulturhuset)
• Alpinbakkebukken (bukken rett ved siden av den nye alpinbakken)
• Blåmyra bukken (den bukken som ligger bak blåmyra)
• Saudi Arabia bukken (den høyeste bukken i Longyearbyen, ved gangbro til Skjæringa)
• Skolebukken (nærmeste bukken ved skolen på motsatt side av veien)

 

Eksempel på arbeid som er gjennomført – Saudi Arabiabukken:
Saudi Arabiabukken er den høyeste av alle taubanebukker i Longyearbyen. Bukken er over 30 m høy og i motsetning til de fleste taubanebukker i byen så står SA bukken rett på betongfundamenter og har dermed ikke noe bunnfundament i tre. Bukken ble sikret i 2019 med 10 tonns lastestrammer (6 st. per pæle). Pælene og laskene lå dekket under ca. 1 m grus. Spitsbergen maskin As ble leid inn for å gjennomføre grave og dreneringsarbeid. Stor skade ble oppdaget etter å ha frigjort bukken fra alle massene. Alt treverk som har vært i kontakt med bakken måtte byttes ut. Bukkens loddlinje hadde forskjøvet seg over 40 cm, så hele bukken helte mot Sysselmesterbygning. Bukken ble sikret og jekket i lodd igjen. Vi brukte 4 st. 4 tonns sveivejekker til jekkeprosessen. Alt råtten treverk ble byttet ut. Betongfundamentene virket i ok tilstand. Pæle og diagonale ble lasket/spunset, og horisontalere ble byttet ut i sin helhet. Etter ferdigstilling av bukken ble lastestrammer fjernet og de impregnerte hjelperstolpene kuttet ned. Montering av nye stålpæler og innfestning til diagonal wire ble utført vinter 2020.