Prosjekt:

Tiltak mot marin forsøpling i Van Mijenfjorden

 

Svalbard Fangst har fått midler til tiltak mot marin forsøpling i Van Mijenfjorden

 

Prosjektet har ført til mindre forekomst av strandsøppel, særlig større søppel som trål-og taurester i fangstområdet (=prosjektområdet) i Bellsund. Dette har først og fremst ført til at færre reinsdyr i området vikler seg inn i trål-og taurester og pines ihjel. Det har vært en merkbar nedgang i antall observerte dyr med trål/tau i geviret i løpet av prosjektperioden.

 

Det ble prioritert å samle inn større søppel av trål-og taurester, fordi det er dette som først og fremt utgjør en trussel for svalbardreinen. Dessuten vil det større søppelet senere smuldre opp til mikrosøppel og tas opp i den marine næringskjeden.

 

Dessverre kommer det forløpende nye forsyninger av strandsøppel. Det må derfor samles søppel jevnlig fremover for at den positive effekten av dette prosjektet skal opprettholdes.