Svalbards miljøvernfond utsetter vårens tildeling til høsten

Korona-krisen påvirker hele samfunnet, også Svalbards miljøvernfond.

 

Reiselivet på Svalbard opplever nå store kanselleringer av årets bookinger, og det er uvisst når både fly- og båttrafikk vil komme i normalt gjenge igjen. Hovedinntekten til Svalbards miljøvernfond ligger i miljøavgiften som automatisk legges til billettprisene på fly- og cruiseselskap. I de senere årene har denne inntekten ligget på ca 20 000 000 kr årlig. For 2020 er prognosene svært uklare ut fra at man ikke vet hvordan koronasituasjonen vil utvikle seg de nærmeste månedene.

 

Alle tildelinger fra fondet som gjøres innenfor ett år baserer seg på inntektene samme år. Siden man ikke vet hvordan årets inntekter vil bli, har styret besluttet å utsette vårens tildelingsrunde til høsten. Det vil da bli en ny utlysning, og ny mulighet for å sende inn søknad. Alle søknader som har kommet inn denne våren vil imidlertid bli overført til høsten, og tatt med i betraktningen da. Skulle noen ønske å endre på en søknad, må en først trekke søknaden for så å legge inn en ny søknad til høsten.

 

Svalbards miljøvernfond ønsker imidlertid å støtte opp om Svalbardsamfunnet i en svært vanskelig tid, og har vedtatt å gi støtte til Visit Svalbard som har søkt midler til et forprosjekt for en framtidig statistikkløsning.  Styret håper tildelingen kan virke positivt inn på den krevende situasjonen, samtidig som man får satt i gang et viktig arbeid med å få på plass ny statistikkløsning. Et verktøy som både næringen selv og forvaltningen vil ha stor nytte av for å kunne gi rammer for et bærekraftig reiseliv.