Svalbards miljøvernfond utsetter vårens tildeling til høsten

Koronapandemien påvirker fortsatt hele samfunnet, også Svalbards miljøvernfond.

 

Reiselivet på Svalbard er i stor grad påvirket av pandemien og det er fortsatt uvisst når fly- og båttrafikk vil komme tilbake i normale former. Hovedinntekten til Svalbards miljøvernfond ligger i miljøavgiften som automatisk legges til billettprisene på fly- og cruiseselskap, tildelingene fra fondet er dermed avhengig av antallet tilreisende til Svalbard.

 

Alle tildelinger fra fondet som gjøres innenfor ett år baserer seg på inntektene samme år. Siden det er svært vanskelig å anslå hvordan årets inntekter vil bli, har styret besluttet at også denne vårens tildelingsrunde må utsettes til høsten. Det vil da bli en ny utlysning, og ny mulighet for å sende inn søknad. Alle søknader som har kommet inn i vår vil imidlertid bli overført til høsten, og tatt med i betraktningen da.

 

Skulle noen ønske å endre på en innsendt søknad, må man først trekke søknaden for så å legge inn en ny søknad til høsten. Utlysning og søknadsskjema blir lagt ut på nettsiden og i Svalbardposten 1. august, og ny søknadsfrist blir 15. september.