Svalbards miljøvernfond har fått nye nettsider!

Her settes det større fokus på alle gjennomførte prosjekter, og på bedre veiledning til søkere og søknadsmottakere.

 

Svalbards miljøvernfond har hatt sine gamle nettsider siden starten i 2007, og en så at det var behov for en fornyelse, både ut i fra at sidene er utdatert designmessig, men også fordi en ønsker større fokus på alle gjennomførte prosjekter.

 

Det er Bigfish AS som har utviklet sidene, og Svalbards miljøvernfond er svært fornøyd med både samarbeidet med utvikler og resultatet som nå er klart.