Prosjekt:

Svalbards isbreer, en reise i Svalbards blå verden

Endre Før Gjermundsen har fått støtte til et bokprosjekt om Svalbards isbreer

 

Dette prosjektet har ledet fram til et bokmanus om isbreene på Svalbard. Breene er noen av våre viktigste klimaarkiv og historiene de forteller gir innsikt i tidligere klimaendringer – og hjelper oss å forutsi hva som kan skje i framtida. Hvor raske er klimavariasjonene, kan jorda bli vippa ut av balanse?

 

Boka er skrevet for å kunne gi en grundig, men lettfattelig forståelse for hva breer er og hva de bidrar med av kunnskap. Boka forteller om kjennetegn ved Svalbardbreene, og boka tar for seg klimaarkivet vi bruker for å rekonstruere tidligere tids klima. Boka er skrevet for å kunne nå en bred lesergruppes, og tilby en innføring i klimahistorie, forskning på klima og hvordan det kan gå i fremtida. Faguttrykk er lettfattelig forklart og formidler hvilket rikt informasjonsbibliotek breene er.