Prosjekt:

Svalbards fugler

 

Birdlife Svalbard (LOFF) har fått midler til å digitalisere fugleobservasjoner på Svalbard fra før 1960

 

Motivasjonen bak dette prosjektet har vært å lage et enhetlig oppslagsverk som gjengir status og forekomst av fugl på Svalbard. Dette er gjort ved å etablere ei web-side på norsk og engelsk som gjengir oppdatert status og beskrivelse av fugleforekomstene på Svalbard.

 

På websiden www.svalbardbirds.com genereres visningen enten det gjelder rådata, statistikk, kartvisninger eller bilder, direkte til databasen artsobservasjoner.no. Pr. 2021 manglet oppslagsverket historiske data. Dette trinnet av prosjektet har i stor grad bestått i å framskaffe og overføre eldre registreringer av fugl til basen.