Prosjekt:

Support to arrange the 6th International Arctic Fox Conference in Longyearbyen

 

Norsk Polarinstitutt fikk midler til å gjennomføre fjellrevkonferanse i Longyearbyen

 

Den internasjonale fjellrevkonferansen har mer eller mindre jevnlig blitt arrangert siden 1991 og den 6. internasjonale fjellrevkonferansen skulle etter planen arrangeres i Longyearbyen, Svalbard fra 24. til 27. august 2020. På grunn av COVID-19 pandemien måtte arrangementet utsettes to ganger. Først fra 2020 til 2021, så til 2022, hvor den endelig ble arrangert 26.- til 29. august. Som følge av erfaringer og utvikling av nye løsninger for digitale arrangementer etter COVID-19 pandemien, ble konferansen til slutt arrangert som en hybrid konferanse med både in-person og virtuelle deltagere.

 

Konferansen ble offisielt åpnet av Sysselmester Lars Fause før den faglige delen av konferansen startet 27. august. I løpet av 27. og 28. august ble det holdt til sammen 40 foredrag (10-12 min varighet og 3-5 min til spørsmål) i 8 ulike fag-sesjoner som belyste ulike sider og nye resultater om fjellrevens biologi: Session I: Population status and monitoring, Session II: Ecosystem approaches, Session III): Predation and competition, Session IV: Movement and spatial ecology, Session V: Physiology & genetics, Session VI: Management and conservation, Session VII: Life-history and Demography and Session VIII: Diseases, parasites and pollution (se abstractene i den vedlagte Programboken).

 

Det ble presentert 18 postere som ble vist på postervegger lokalisert utenfor Møysalen for in-person deltagere og via et digitalt poster-rom i Slack for virtuelle deltagere (se abstractene i den vedlagte Programboken, PDF av posterne kan også finnes i Slack).

 

Som avslutning på konferansen arrangerte vi mandag 29. august en felles båttur for konferansedeltagerne med MS Bard i Tempelfjorden hvor vi bl.a. fikk anledning til å vise fem områdene Norsk Polarinstitutt driver overvåkingen og forskningen på fjellrev (Sassendalen med kystområder) på Svalbard.