Styret i Svalbards miljøvernfond inviterer til dialogmøte

Åpent møte 1. september kl. 17.00 – 19.00

 

Styret i Svalbards miljøvernfond ønsker å invitere potensielle søkere til et dialogmøte 1. september kl. 17.00 – 19.00. Møtet er åpent for alle.

 

Styret i SMF vil med dette ta initiativ til aktiv dialog med mulige søkere og ønsker å legge til rette for at søknader er målrettete og treffer innenfor fondets formål om å ivareta de høye miljømålene som er satt for Svalbard.