Prosjekt:

Sørkapp Marine Litter Cleanup

Foto: Barbara Jóźwiak

 

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til forScience Foundation sitt prosjekt Sørkapp Marine Litter Cleanup

 

I løpet av prosjektets feltarbeid fjernet forScience-teamet nesten 6 000 kilo strandet marint søppel fra omtrent 30 kilometer av kysten på nordvest på sørkappland. Ved å gjøre dette eliminerte vi den direkte risikoen som strandforsøplingen utgjør for lokalt dyreliv og – over en litt lengre tidsramme – bidro vi til å redusere den gradvise økningen i konsentrasjonen av sekundær mikroplast (som hovedsakelig dannes som et resultat av forvitring og mekanisk fragmentering av feilbehandlet plastavfall).

 

Bortsett fra selve forsøplingen, samlet forScience-teamet inn kvalitative og kvantitative forsøplingsdata, som gjorde det mulig å beregne hastigheten på marin søppelakkumulering i denne delen av Svalbard. Dessuten fikk forskjeller i søppelkonsentrasjon innenfor bestemte deler av kysten oss til å vurdere innvirkningen av geografisk plassering og geomorfologiske trekk ved kysten på hastigheten på ny søppelstranding. Våre konklusjoner, sammen med en nøye refleksjon over den vedtatte metodikken, er presentert på en tydelig og leservennlig måte i «Rapport om gjennomføringen av Sørkapp Marine Litter Cleanup-prosjektet i 2021»

 

Rapporten inneholder både praktisk og vitenskapelig informasjon og kan som sådan vise seg nyttig for et bredt publikum, fra fagpersoner innen plastforurensning via organisasjoner som driver eller planlegger å drive strandrydding i høyarktis til privatpersoner som er interessert i Svalbard. Begge språkversjonene av rapporten (engelsk og polsk) kan også nås via prosjektets RiS-side: https://www.researchinsvalbard.no/project/9172