Prosjekt:

Søppelamnesti for strandsøppel

 

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til innsamling av strandsøppel

 

Det har blitt tatt i mot 154 tonn strandsøppel fra 2015 til 2020. Det har blitt etablert et tilbud om mottak av strandsøppel på de ulike havnene (container satt ut på kullhavna, bykaia og bringkaia). Dette har vært et populær tilbud og sikret at alle som plukker strandsøppel på Svalbard kan levere avfallet gratis.