Prosjekt:

Solcellepanel på nytt kontorlokale

 

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til solcellepaneler på nytt kontorlokale hos Svalbard bygg

 

En av søknadsprioriteringene fra Svalbards Miljøvernfond var at omsøkt prosjekt blant annet kunne bidra til en lavutslippsløsning. Strøm i form av solenergi er i høyeste grad det, i verkstedet produseres ofte elementer til f.eks. hytter, stativer og andre mindre byggeprosjekter, som da vil være laget med solenergi.

 

Planen var å få bestilt solcelleanlegget slik at det kunne monteres på vårparten 2019, og dra nytte av straumproduksjon allerede da. Det ble bestilt 60 paneler, til montering på både sør- og nordsida av bygget. Dette for å kunne utnytte det som var av sollys også om natta. Panelene var litt forsinka, men ble levert i juni 2019. På grunn av feil takfester og leveringstid på disse ble ikke panelene ferdig montert på taket før i oktober 2019. Det ble derfor besluttet at tilkobling av anlegget skulle utføres våren 2020.

I starten av februar 2020 var elektriker på plass og koblet opp panelene og anlegget, og allerede 05.februar gav målerne beskjed om at det var strømproduksjon. Bare nok til å drifte en
kontorlampe inntil videre, men likevel – prosjektet var i gang! Anlegget fungerte utmerket. I midten av april kunne statistikken vise at man var godt opp i mot den produksjonen man hadde forespeilet. Forventa strømforbruk på bygget var 10kW.

 

Når man går over statistikken konkluderer Svalbard Bygg med at dette prosjektet har fungert veldig bra som et ENØK-tiltak. Solceller oppleves som en stabil kilde til strøm i sommerhalvåret, og man videre se på mulighetene for å utnytte dette så effektivt som mulig i arbeidshverdagen. Det vil også vil kunne bli vurdert å se på ulike løsninger med tanke på for eksempel batterilagring av overskuddsstrøm til bruk de dagene solcellepanelene ikke produserer nok strøm.