Snøskuteropprydding og søppelamnesti gjennomført også i 2018

 

Både Store Norske Spitsbergen Kulkompani og Lokalstyre har fått midler til å gjennomføre oppryddingsprosjekter, og det er levert 220 kjøretøy og 35 tonn avfall til avfallsanlegget.

 

 

SNSK har jobbet tett med lokalstyret og har hatt jevnlige møter og dialog. Skutere og biler uten skilt i byen ble kontrollert for å spore opp eier. I Longyearbyen sentrum stod det over 600 snøskutere, hovedsakelig private. Samtlige ble kontrollert, og over 50 av disse var avregistrert, hvorav de fleste hadde blitt avregistrert for flere år siden.  Det var mange utrangerte og avregistrere kjøretøy som fortsatt hadde skilt på. Alle kjøretøy som ikke var registrert, ble merket med en lapp med beskjed om at kjøretøyet ville bli fjernet for eiers regning om kjøretøyet ikke var registrert eller flyttet. Mange leverte inn kjøretøyet selv, men ved fristens utgang satt en igjen med 23 scootere som ble hentet inn.

 

Totalt ble det levert 220 kjøretøy til avfallsanlegget i prosjekt perioden. Søppelamnestiet har i tillegg bidratt til innsamling og behandling av over 35 tonn herreløst avfall fra Longyearbyen sentrum. Avfallet har hovedsakelig vært ødelagte sleder, jerrykanner, paller og annet skuterrelatert utstyr.

 

Hele 56 ungdommer stilte opp og ryddet da det ble arrangert ryddedugnad i slutten av juni 2018. Mye avfall ble ryddet fra Nybyen, og en stor mengde paller ble fjernet fra tundraen.

 

Prosjektet har bidratt til en vesentlig ryddigere og triveligere by. Longyearbyen lokalstyre fortsetter å jobbe sammen med Store Norske om både forebyggende tiltak samt ytterligere opprydding.