Prosjekt:

Sikringstiltak på Taubanesentralen

 

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til sikringstiltak på Taubanesentralen

 

Loddene som er ramlet ned og skadet stålfagverket ved bane 1 er stablet fint ved siden og skal ikke være i veien til å utføre arbeid med utbedring av deformert stålfagverk.
Under smia ble det ryddet sporadisk.
Grøft på fremsiden (mot vei) ble gravd for å lede vekk vannet.
For å kartlegge tilstand på stålsøylene gravde vi oss rundt ved overgangen luft/bakken. Her var planen å eventuelt sandstråle og overflatebehandle stålsøyler/drager.
Gulvbjelken som viste råteskade ved inngangen på selve sentrale ble byttet ut