Prosjekt:

Sikring og tilstandsvurdering av Amundsenmasta, Ny-Ålesund

Kings Bay AS har fått midler til tilstandsvurdering og sikring av Amundsenmasta

 

Kings Bay AS ble i 2019 tildelt tilskudd på inntil kr 300 000,- i støtte fra Svalbard miljøvernfond til sikring og tilstandsvurdering av den automatisk fredede Amundsenmasta i Ny-Ålesund. Prosjektarbeidet ble gjennomført i perioden 2020 -2022.

 

Masta er en synlig og viktig del av identiteten til Ny-Ålesund og som kulturminne dokumenterer det tydelig byens tilknytning til store polar-ekspedisjoner. Masta står øst for bebyggelsen, er 35 m høy og veier 1,4 tonn. Masta er bardunert og står på tre bein med innbyrdes avstand på seks meter. Beina er festet til bolter som ble støpt i en 40-tonns betongblokk i bakken.

 

Fundament/stålpæler for wirefeste ble etablert våren 2020. Barduner ble montert vinteren 2021. Sikringstiltakene er gjennomført av Kings bay AS. Det ble boret for etablering av stålpæler 3 m ned i fast fjell for hvert av de tre nye festepunktene for barduner. Samtlige eksisterende wire- og wirefester er bevart urørt. Nye wire er plassert som en forlengelse av eksisterende linje til de opprinnelige wirene

 

Gjennomført etablering av nye wire og wirefester pælet til fast fjell er viktige strakstiltak for sikring av luftskipmasta på kort sikt. Klimaendring gir mer nedbør og høyere temperaturer og fører til økende utfordringer i arbeidet med bevaring av masta. Økende nedbørsmengder og høyere temperatur gir økt korrosjonshastighet og redusert stabilitet parallelt med økende aktivt lag. Gjennomførte tilstandsrapporter (2018 og 2022) understreker behovet for etablering av nye stabile masetfundamenter, og å utføre utbedringer/restaurering av selve stålkonstruksjonen. Kings Bay AS arbeider med prosjektering og finansiering av det videre sikrings- og restaureringsarbeidet.