Prosjekt:

Restaurering av vinduer og istandsettelse av tak på det gamle renseverket i Ny-Ålesund

 

Kings Bay AS har fått midler til å restaurere vinduer og tak på det gamle renseverket

 

Bruk av bygget opphørte i 1963. Etter at alt interiør ble tatt ut, har bygget stått urørt, men til tross for at det regner og snør inn i det er konstruksjonen solid og stødig og Kings Bay ønsker derfor å tette bygget slik at vi får det tilbake til sin fordums prakt og også får tatt bygget i bruk til lagerbygg. Renseverket er et sentralt bygg i Ny-Ålesund skyline og er noe av det første man legger merke til, enten man ankommer Ny-Ålesund med båt eller med flybuss fra flyplassen.

 

Bygget er ikke fredet, men det har allikevel en stor kulturhistorisk verdig i Ny-Ålesund, både mtp gruvehistorien og den særegne arkitekturen som skiller seg ut. Renseverket er et verneverdig bygg i arealplanen for Ny-Ålesund og eksteriøret skal bevares.

 

Restaurering av tak – ny taktekking
Arbeidet ble gjennomført i sommersesongen 2020. Eksisterende taktro av plank og papp ble fjernet. Ny taktro ble bygget opp med krysslekting festet til betongdekke, plater og papptekking. Forkantbord tilsvarende de originale. Restaureringsarbeidet ble gjennomført av Kings Bay AS.

 

Vindusrestaurering
Restaurering av vinduer ble gjennomført i 2020-2021. Ferdigrestaurerte vinder ble montert sommersesongen 2021. Vindusomramminger, karmer og øvrige originale bygningsdeler ble beholdt så langt mulig. Kopier ble produsert der originaldeler manglet/var i for dårlig forfatning (eks. som følge av tidl. brannskade). Vinduene har en ubehandlet overflate, glass ble produsert etter mål på samtlige vinduer og rammene festet til karmene tilsvarende opprinnelig løsning. Kittfals ble behandlet med linoljemaling. Restaureringsarbeidet ble gjennomført av Kings Bay AS i tillegg til innleide håndverkere med særskilt kompetanse på vindusrestaurering.

 

Porter og tetting av åpninger
Renseverket har flere åpninger i fasaden hvor det ikke har vært vinduer. I disse er det satt inn porter av tre. I hovedinngangen mot nordvest er det satt inn skyveport. Portene er kopiert så langt mulig etter gamle fotografier. Foto under dokumenterer portene som ble bygget og montert våren/sommeren 2022.

 

Gjennomført restaurering av Renseverket er et viktig bidrag til bevaring av kulturarven tilknyttet gruvedrift i Ny-Ålesund. Tak og alle åpninger er nå tettet og bygningen derved gitt forlenget levetid.