Prosjekt:

Restaurering av svenskebrakka

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til restaurering av svenskebrakka på Hotellneset

 

Arbeidet ble påbegynt 10.02.22 og siste opprydding ble tatt 24.05.22. Hensikten med tiltaket har vært å oppnå nødvendig standard for vinterbruk av bygget,
uten å gå på bekostning av eksisterende overflater og byggets karakter.

 

De tildelte midlene har blitt benyttet til å sikre og istandsette fundamentet og mesteparten av eksteriøret på Svenskebrakke.
Denne tildeling har vært avgjørende for at SNSK har kunnet gjennomføre restaureringsprosjektene på Svenskebrakka. Grunnet den lange gjennomføringsperiode har det blitt vesentlig dyrere enn det var budsjettert med og av samme grunn gjenstår det litt reparasjonsarbeid på gavlveggene.

 

For nærmere beskrivelse av tiltaket se arbeidsrapporten.