Prosjekt:

Prosjektering – bruksendring av Taubanesentralen

 

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS har fått midler til å prosjektere bruksendring av taubanesentralen

 

Med midler fra miljøvernfondet har man kommet i mål med prosjektering av nødvendige tiltak, som branndetektorer, brannvann og evakueringstrapp, slik man kan søke om dispensasjon for planlagte tiltak hos Sysselmesteren og Riksantikvaren. Det har vært et krevende prosjekt som fortsatt krever mye oppmerksomhet før bruksendringene er en realitet.