Prosjekt:

Permafrost som geologisk barriere på Svalbard

 

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til undersøkelser om permafrost som geologisk barriere på Svalbard

 

Prosjektets målsetning er å forstå i hvilken grad permafrost er en fungerende geologisk barriere i til­knytning til deponier på Svalbard. Dette gjelder både eksisterende deponier for avfall fra lokalsamfunn og gruvevirksomhet, samt planlegging av fremtidige deponier. I denne sammenheng er det utført undersøkelser ved hjelp av geofysiske metoder (Electrical Resistivity Tomography, ERT) i tilknytning til et eksisterende deponi, samt for en mulig fremtidig deponilokalitet. Klimaet på Svalbard er i rask endring og resultatene viser at permafrost ikke bør vurderes som en langsiktig permanent geologisk barriere for fremtidige deponier på Svalbard. Et risikovurderingsverktøy er utviklet som tar hensyn til de viktigste faktorer som styrer risikoen i forbindelse med deponering.

 

Dette krever en integrering av ulike faktorer som vil være kritisk for den langsiktige risiko et deponi vil kunne utgjøre:

Fremtidig klima som forventes å bli varmere i arktiske strøk.

Permafrostens tilstand og utbredelse.

Skredfare (snø, sørpe, stein) i terrenget.

Geoteknisk stabilitet av grunnen.

Hydrologiske og hydrogeologiske forhold.

Avfallskarakterisering.

 

Håndtering av over­vann fremstår som det viktigste tiltaket for å sikre at deponert avfall ikke fører til uønsket miljørisiko ved spredning. Løsmasse egenskaper kan i tilfeller der de er svært leirrike motvirke noe av effekten ved tap av permafrost i grunnen. Det vil derfor være viktig med gode grunnundersøkelser i arbeidet med å vurdere egnethet av en mulig fremtidig massedeponilokalitet.