Prosjekt:

Past Precipitation on Svalbard


Foto: Ólafur Ingólfsson

 

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til et prosjekt som har rekonstruert nedbør og nedbørens årstidsvariasjon i tidlig holocen.

 

Prosjektet har analysert sedimentkjerner fra fire innsjøer langs en klimagradient på Svalbard (fra vest‐Spitsbergen til Nordaustlandet). Analysene hadde til formål å rekonstruere nedbøren og nedbørens årstidsvariasjon ved bruk av hydrogenisotoper i bladvoks i sedimentet. Hovedresultatet er at det er mulig å rekonstruere sommernedbør og årsnedbør. Resultatene fra Austre Nevlingen viser at varmeperioden i tidlig holocen førte til økt vinternedbør (snø) på grunn av redusert sjøisdekke i Arktis. Det reduserte sjøisdekket ga mulighet for økt fordampning fra havet på vinterstid, noe som er årsak til den økte vinternedbøren. Dette kan være en analog til nåtidens reduserte sjøisdekke i Arktis.