Prosjekt:

Off-grid energianlegg for selvforsynt sandlager

 

Svalbards miljøvernfond har støttet off-grid energianlegg for sandlager på flyplassen

 

Avinor, Svalbard lufthavn har bygd nytt off-grid lager for lagring og tørking av strøsand på flyplasseiendommen i Longyearbyen. Bygget har en størrelse på 600 m2, og har primærenergi fra produksjon av fornybar kraft (vind og sol). I tillegg er det gjort tiltak i bygget som gjør at det er klargjort for mottak av energi fra et planlagt energiverk basert på CO2-nøytral energibærer.

 

Prosjektet har vært vellykket, og det er ikke koblet til Longyearbyens øvrige energiforsyning. Anlegget har i tillegg fått en viktig rolle i påbegynt arbeid med etablering av pilotanlegg for produksjon av energi basert på CO2-nøytral energibærer, og dermed vil prosjektet kunne bidra til unik kunnskap om drift av slike anlegg i Høy Arktis, og dermed også til det fremtidige skifte av energibærer for Longyearbyen.