Nytt skjema for refusjon av miljøavgift

Skjema for refusjon av miljøavgift til fastboende skal heretter leveres elektronisk

 

Svalbard skattekontor står for det praktiske arbeidet med refusjon til fastboende. Fra 1. februar vil Skattekontoret returnere refusjonskrav som kommer på papir og be om at det sendes inn skjema og dokumentasjon via nettsiden til Sysselmesteren.

 

Slik går du frem for å få refundert avgiften:

 

Privatpersoner

1. Ta vare på reisedokumentasjon for nedreisen. Som reisedokumentasjon godtas bilde av boardingpass, eller annen bekreftelse på gjennomført reise fra Svalbard. Dette skal lastes opp som vedlegg til elektronisk skjema. Oversikt over gjennomførte reiser kan man finne i App og eller innlogget på din profil hos Norwegian/SAS

 

2. Fyll ut elektronisk refusjonsskjema som finnes på skjemasiden til sysselmesteren, www.sysselmesteren.no Refusjon etter dette skjemaet kan ikke kreves for reiser betalt av arbeidsgiver, NAV, Pasientreiser eller lignende.

 

Arbeidsgivere

Det kan inngås skriftlige avtaler om refusjon med arbeidsgiverne på Svalbard. Arbeidsgivere skal benytte samme skjema som privatpersoner, men benytter valget «arbeidsgiver» i skjema.

Skjema: www.sysselmesteren.no

 

Tidsfrist

Refusjonskrav må være fremmet innen tre år etter faktisk reisedato.

For ytterligere spørsmål om refusjonsordningen, ta kontakt med Svalbard skattekontor på telefonnummer 79 02 36 70 eller svalbard@skatteetaten.no